Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Minh Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Huỳnh Công Phi
Đã đưa lên 60 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 495 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 61159 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này