No_photo
Họ và tên Lê Đăng Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT An Thạnh
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Ngọc Trâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT An Thạnh
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Điểm số 76 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Đức Vịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Thạnh Ngãi
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Điểm số 94 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Việt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Ngãi
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Minh Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 3025 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Ngô Văn Hồng Thắng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/liendoitanphutay
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phú Tây
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 79 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đào Thị Mến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 4047 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Dương Thị Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 161 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Văn Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Phấn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 69 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đào Văn Trí
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 78 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 129 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Mến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 13920 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lương Minh Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Toán học
Điểm số 57 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Nghĩa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Bình
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thiệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thieptb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 8926 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Lào
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Toán học
Điểm số 249 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Thành Bình 2
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Tin học
Điểm số 106 (xem chi tiết)