GIAO AN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thu Thủy
Ngày gửi: 21h:54' 25-12-2014
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I: TRỒNG TRỌT

I. tiêu: Học xong phần I HS có khả năng:
* thức:Trình bài được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt là gì? Khái niệm về đất trồng, thành phần chính của đất, sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất, cách bón phân và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng, các biện pháp gieo trồng và chăm sóc,……
* năng :Thực hiện xác định thành phần cơ giới của đất, độ pH, nhận biết một số loại phân bón thông thường; một số loại thức ăn và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại, cách xác định sức nẩy mầm và tỉ lệ nẩy mầm của hạt giống,….
* độ: - Có hứng thú tìm hiểu, làm việc có khoa học, có khoa học và sáng tạo.
- ý thức giữ gìn tài nguyên bảo vệ môi trường đất.
II. Nội dung
Chương I: Đại cương về kỹ thuật trồng trọt.
Gồm 15 tiết( 10 LT, 3 TH, 1 ÔT, 1 KT)
Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trồng trọt.
Gồm 7 tiết( 4 LT, 1 TH, 1 ÔT, 1 KTHKI)
I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT
I.tiêu: Học xong chương I HS có khả năng:
* Kiến thức: Trình bài được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt là gì? Khái niệm về đất trồng, thành phần chính của đất, sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất, cách bón phân và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.
* năng : Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất bằng phương pháp đơn giản , nhận biết một số loại phân bón thông thường; một số loại thức ăn và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại.
* độ: - Có hứng thú tìm hiểu, làm việc có khoa học, có khoa học và sáng tạo.
- ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường đất.
II. Đồ dùng:
- Các tranh SGK được phóng to.
- Các tranh sưu tầm có liên quan đến nội dung bài dạy.
- Các vật liệu và dụng cụ thực hành.

Tuần: 1 Ngày soạn: ……/……/20….
Tiết: 1 Ngày dạy: …..…/……/20.....

Bài 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ TRỒNG TRỌT
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
Học xong bài này học sinh phải:
Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt .
2/ Kỷ năng: Rèn luyện được năng lực khái quát hoá .
3/ Thái độ: Có hứng thú trong học tập kỷ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt .
II/ CHUẨN BỊ:
GV: - kế hoạch bài dạy
- Nghiên cứu SGK,tài liệu có liên quan.
- Tranh phóng to trên giấy (hình 1SGK trang 5)
- Một số tranh ảnh liên quan (nếu có)
HS: Xem bài 1 SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/ Ổn định (1’)
2/ Kiểm bài cũ: Không kiểm tra
3/ Bài mới:
Giới thiệu bài( 1’): Hằng ngày mỗi người phải sử dụng đến lương thực thực phẩm để có nhiều thực phẩm như thịt trứng sữa thì cần phải có nhiều sản phẩm thực vật muốn có nhiều sản phẩm trên thì phải trồng trọt. Như vậy trồng trọt có vai trò như thế nào? Và có nhiệm vụ gì đối với sự phát triển xã hội và đời sống con người ta vào bài hôm nay. Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.

TG
 NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

 15’


10’13’
I/Vai trò của trồng trọt
-Cung cấp lương thực
-Cung cấp thực phẩm
-Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
-Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và nông sản xuất khẩuII/ Nhiệm vụ của trồng trọt

Đảm bảo lương thực, thực phẩm
Avatar

sao gui qua tư liệu chuyên môn mà k gửi vào mục giáo án công nghệ

 
Gửi ý kiến