Dề thi HK I Toán 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Thạnh Ngãi
Ngày gửi: 08h:39' 21-10-2017
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KỲ I
Năm học : 2005 - 2006
Môn: Toán – Lớp 8
Thời gian : 90 phút ( không kể phát đề )

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 2,5đ )
Câu 1 : ( 0,5điểm )
Hãy điền biểu thức thích hợp vào chổ ( …………………… ) trong các đẳng thức sau :
a/ 9x2 +12xy + ……………………………… = ( 3x + 2y )2
b/ ( 2x + ………… )( …………+………………) = 4x2 – y2
Câu 2 : ( 1,25 điểm )
Hãy đánh dấu “ x” vào ( mà em cho là đúng.
1/ Giá trị của biểu thức :
a/ x3 + 3x2 – 5x + 2 Tại x = 2 là :
( 32 ( 10 ( 12 ( 28
b/ 5( x2 + 3 )( x2 – 3 ) Tại x = - 2
( 5 ( -95 (65 (35
2/ Tập nghiệm của phương trình : 5x2 – 25x = 0 là :
( ( ( (
3/ Trung bình bên độ dài đường trung bình của hình thang là :
( 4 ( 8 ( 6 (16

D C

M N

A 12 B

4/ Hình Vuông có cạnh dài 6cm thì độ dà đường chéo là :
( 36 ( 24 ( 2
Câu 3 : ( 0,75 điểm )
Hãy đánh dấu “ x” vào câu em cho là đúng (Đ ) hoặc sai ( S ).
TT
CÂU
ĐÚNG
SAI

1
Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và 1 góc vuông là hình vuông2
Tứ giác là hình vuông nếu nó là hình thoi có 1 góc vuông3
( 2x – y )2 = ( y – 2x )2


B - TỰ LUẬN : ( 7,5 điểm )
Câu 1 : ( 0,75đ )
Tìm số m để đa thức : x3 + 2x2 + 3x – m chia hết cho x – 1
Câu 2 : ( 0,75đ )
Chứng minh rằng : x2 – 6x + 10 > 0 Với mọi x.
Câu 3 : ( 1,5đ )
Cho hai biểu thức :
với
a/ Tìm giá trị của x để biểu thức A xác định
b/ Chứng tỏ rằng : A = B
Câu 4 : ( 1,0đ )
Tìm m; n ??? N để phép chia sau là phép chia hết :
12xmyn = 3x3y2
HÌNH HỌC :
Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 13cm; BC = 10cm, M; N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BN và CM; I, J lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng CG và BG.
a/ Chứng minh tứ giác MNIJ là hình chữ nhật.
b/ Tính đường cao AH của tam giác ABC.
c/ Tính diện tích hình chữ nhật MNIJ.
 
Gửi ý kiến