bai 8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Phương
Ngày gửi: 07h:43' 30-12-2013
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
BÀI 8: PHẦN MỀM
TRÌNH CHIẾU
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày:
- Trình bày là hình thức chia sẻ kiến thức
hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người.
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
- Phần mềm trình chiếu là chương trình
máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình
chiếu dưới dạng điện tử.
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
Máy chiếu phim dương bản
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
Máy chiếu ánh sáng
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
Máy chiếu
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
2. Phần mềm trình chiếu:
Mọi phần mềm trình chiếu đều có những
chức năng cơ bản:
1. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử.
Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang
nội dung, các trang đó được gọi là các trang
chiếu.
2. Trình chiếu các trang của bài trình chiếu,
tức hiển thị mỗi trang chiếu trên toàn bộ màn
hình.
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
2. Phần mềm trình chiếu:
TRẮC NGHIỆM
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
Chọn phương án đúng:
Câu 1: Một trong những công cụ hỗ trợ
trình bày một cách hiệu quả
C
Word;
Excel;
Phần mềm trình chiếu;
Pascal.
Câu 2: Phần mềm trình chiếu giúp:
D
Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử;
Lập trình;
Hiển thị mỗi trang chiếu trên toàn bộ màn
hình;
D. Cả A và C.
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
2. Phần mềm trình chiếu (tt):
Sử dụng bài trình chiếu dưới dạng điện tử
ngoài ưu điểm dể dàng chỉnh sửa, ta còn có khả
năng hiển thị màu sắc rất phong phú của màn
hình máy tính, các nội dung trên trang chiếu
chuyển động để bài trình chiếu sinh động và hấp
dẫn hơn.
Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trình bày và công cụ
hỗ trợ trình bày
2. Phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của
phần mềm trình chiếu
3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu:
Có thể sử dụng bài trình chiếu trong cuộc
họp, để dạy và học trong nhà trường, để giải trí
và quảng cáo.
Chào tạm biệt
HEÏN GAËP LAÏI!!!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓