No_photof
Họ và tên Trần Thị Minh Loan
Giới tính Nữ
Email tainguyenhoahocthcs@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 2917 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Ngô Văn Hồng Thắng
Giới tính Nam
Email liendoitanphutay@gmail.com
Website http://violet.vn/liendoitanphutay
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phú Tây
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 80 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đào Thị Mến
Giới tính Nữ
Email daomennpt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 1758 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Dương Thị Loan
Giới tính Nữ
Email loankhuong1965@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 102 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Văn Thảo
Giới tính Nam
Email cdcsthcsnhuanphutan@mocaybac.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 58 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Phấn
Giới tính Nữ
Email nguyenthihongphan-npt@mocaybac.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đào Văn Trí
Giới tính Nam
Email daovantri69@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 69 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Thúy
Giới tính Nữ
Email nhatbangthuy@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 84 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nhung
Giới tính Nữ
Email quetrannhung@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Mến
Giới tính Nữ
Email tolycongnghenpt@gmai.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Anh
Giới tính Nữ
Email sudiagdcdnpt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 8459 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lương Minh Khoa
Giới tính Nam
Email toantinhoc2013@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Toán học
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Nghĩa
Giới tính Nữ
Email phamthinghia221167@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Bình
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thiệp
Giới tính Nam
Email hoahocthcsnpt@gmail.com
Website http://violet.vn/thieptb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 6909 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Lào
Giới tính Nam
Email laothcstanbinhmocaybac@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Toán học
Điểm số 242 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Quyên
Giới tính Nữ
Email thanhquyen99@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Thành Bình 2
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Tin học
Điểm số 106 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên nguyễn ngọc oanh
Giới tính Nữ
Email nguyenoanhtb@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Bình
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Toán học
Điểm số 19 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên nguyễn ngọc búp
Giới tính Nữ
Email lequangminhnpt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Bình
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Toán học
Điểm số 29 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Trí
Giới tính Nam
Email thienthanbuon042yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Bình
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 83 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên nguyễn ngọc búp
Giới tính Nữ
Email bup2912@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Bình
Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)