Tư liệu dạy - học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Huỳnh Minh Hòa - 0909146569)
 • (Phạm Hoàng Vinh - 01686513607)

Cảnh đẹp Việt Nam

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng thầy cô

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Minh Loan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2925 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Ngô Văn Hồng Thắng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/liendoitanphutay
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phú Tây
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 80 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Mến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 2721 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Loan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 141 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Dương Văn Thảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Phấn
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 63 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đào Văn Trí
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 78 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Thúy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 123 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Thị Mến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Thị Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 10782 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lương Minh Khoa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Nghĩa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Bình
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Thiệp
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thieptb
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 6974 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngọc Lào
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nhuận Phú Tân
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 246 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Quyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tân Thành Bình 2
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 106 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên nguyễn ngọc oanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Bình
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 19 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên nguyễn ngọc búp
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Bình
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 50 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Trí
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Bình
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 76 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên nguyễn ngọc búp
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Bình
  Quận/huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
  Tỉnh/thành Bến Tre
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)