Tư liệu dạy - học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Huỳnh Minh Hòa - 0909146569)
 • (Phạm Hoàng Vinh - 01686513607)

Cảnh đẹp Việt Nam

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng thầy cô

  0 khách và 0 thành viên

  Danh mục tài liệu BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thu Thủy
  Ngày gửi: 19h:59' 07-11-2013
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 114
  Số lượt thích: 0 người
  DANH MỤC TÀI LIỆU BDTX KHỐI THCS
  Địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn
  Mật khẩu: 123456

  THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
  
  THCS 2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
  
  THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
  
  THCS 4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
  
  THCS 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
  
  THCS 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
  
  THCS 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  
  THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  
  THCS 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  
  THCS 10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
  
  THCS 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường
  THCS
  
  THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
  
  THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
  
  THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
  
  THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
  
  THCS 16: Hồ sơ dạy học
  
  THCS 17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
  
  THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực
  
  THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin
  
  THCS 20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
  
  THCS 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
  
  THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
  
  THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  
  THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
  
  THCS 25: Viết sáng kiến trong trường THCS
  
  THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  
  THCS 27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  
  THCS 28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên 
  
  THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
  
  THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
  
  THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  
  THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
  
  THCS 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
  
  THCS 34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
  
  THCS 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
  
  THCS 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
  
  THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
  
  THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
  
  THCS 39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh
  THCS
  
  THCS 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
  
  THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS
  
  

   
  Gửi ý kiến