Tư liệu dạy - học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Huỳnh Minh Hòa - 0909146569)
 • (Phạm Hoàng Vinh - 01686513607)

Cảnh đẹp Việt Nam

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng thầy cô

  0 khách và 0 thành viên

  Tiếp sức mùa thi

  Danh mục tài liệu BDTX

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thu Thủy
  Ngày gửi: 19h:59' 07-11-2013
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 107
  Số lượt thích: 0 người
  DANH MỤC TÀI LIỆU BDTX KHỐI THCS
  Địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn
  Mật khẩu: 123456

  THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
  
  THCS 2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
  
  THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
  
  THCS 4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
  
  THCS 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
  
  THCS 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
  
  THCS 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  
  THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  
  THCS 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  
  THCS 10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
  
  THCS 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường
  THCS
  
  THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
  
  THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
  
  THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
  
  THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
  
  THCS 16: Hồ sơ dạy học
  
  THCS 17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
  
  THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực
  
  THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin
  
  THCS 20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
  
  THCS 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
  
  THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
  
  THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  
  THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
  
  THCS 25: Viết sáng kiến trong trường THCS
  
  THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  
  THCS 27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  
  THCS 28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên 
  
  THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
  
  THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
  
  THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  
  THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
  
  THCS 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
  
  THCS 34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
  
  THCS 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
  
  THCS 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
  
  THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
  
  THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
  
  THCS 39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh
  THCS
  
  THCS 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
  
  THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS
  
  

   
  Gửi ý kiến
  print