Gốc > Bài viết >

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 1: Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 1: Hướng dẫn cài đặt


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hiệp @ 13:49 05/01/2017
Số lượt xem: 150
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 2: Các bước thực hiện

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 2: Các bước thực hiện

Avatar

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm Mcmix - Phần 3: Câu hỏi nhóm đơn giản

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm Mcmix - Phần 3: Câu hỏi nhóm đơn giản

Avatar

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 4: Định dạng trang đề thi

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 4: Định dạng trang đề thi

Avatar

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 5: Câu hỏi nhóm phức tạp

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 5: Câu hỏi nhóm phức tạp

Avatar

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 6: Xử lý một số lỗi thường gặp

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 6: Xử lý một số lỗi thường gặp

 
Gửi ý kiến